Line id: guiderlist

Support

แพคเก็จร้านค้า

  1. แพคเก็จ
  2. ลงทะเบียน
  3. การยืนยัน
  4. สำเร็จ
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
 
Silver
1,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม10%|กำหนดเอง
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
 
Silver
1,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม10%|กำหนดเอง
15
/
/
/
/
/
/
x
1
50
x
x
x
/
1
Gold
3,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม8%|กำหนดเอง
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
 
Gold
3,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม8%|กำหนดเอง
30
/
/
/
/
/
/
/
3
100
/
/
x
/
3
Platinum
10,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม8%|กำหนดเอง
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
 
Platinum
10,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม8%|กำหนดเอง
50
/
/
/
/
/
/
/
10
200
/
/
/
/
10
Diamond
25,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม5%|กำหนดเอง
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
 
Diamond
25,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม5%|กำหนดเอง
100
/
/
/
/
/
/
/
20
500
/
/
/
/
25