Line id: dcash.biz

Support

แพคเก็จร้านค้า

  1. แพคเก็จ
  2. ลงทะเบียน
  3. การยืนยัน
  4. สำเร็จ
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
สินค้าดรอปชิป
 
Silver
1,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม10%|กำหนดเอง
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
สินค้าดรอปชิป
 
Silver
1,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม10%|กำหนดเอง
15
/
/
/
/
/
/
x
1
50
x
x
x
/
1
x
Gold
3,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม5%|ตามหมวด
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
สินค้าดรอปชิป
 
Gold
3,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอม5%|ตามหมวด
30
/
/
/
/
/
/
/
3
100
/
/
x
/
3
15
Platinum
10,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอมเว็บ2%
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
สินค้าดรอปชิป
 
Platinum
10,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอมเว็บ2%
50
/
/
/
/
/
/
/
10
200
/
/
/
/
10
50
Diamond
25,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอมเว็บ1%
 
จำนวนผลิตภัณฑ์
สินค้าทั่วไป
ประเภทดาวน์โหลด
งานบริการ
ระบบเช่า
ระบบจองสินค้า
จองนัดหมาย
ประเภทที่พัก
จำนวนสินค้าเด่น
จำนวนภาพ
จัดการคูปอง
พนักงานร้าน
ผู้จัดการร้าน
เปิดประมูล
ลงสินค้าให้
สินค้าดรอปชิป
 
Diamond
25,000.00 ฿
สำหรับ 1 ปี
คอมเว็บ1%
100
/
/
/
/
/
/
/
20
500
/
/
/
/
25
100