Line id: dcash.biz

Support

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บทนำ
  1. โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ หรือก่อนเปิดบัญชี guiderlist (“บัญชี”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงความเกี่ยวข้องของคุณกับ guiderlist.com และเว็บไซต์ย่อยในกลุ่ม (เรียกแยก และ เรียกรวมกันว่า “Guiderlist”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)
   • “บริการ” ที่เราจัดไว้ให้ หรือทำให้ใช้งานได้นั้น รวมถึง
    (ก) เว็บไซต์ หรือไซต์ หรือ แพลตฟอร์ม
    (ข) บริการ ที่จัดไว้ให้โดยเว็บไซต์ และโดยซอฟต์แวร์ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์
    (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือใด ๆ) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (“เนื้อหา”) คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่เพิ่ม หรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย guiderlist
  2. Guiderlist เป็นบริการที่รวมแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการจัดหาสถานที่ และโอกาส ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ และเพื่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ระหว่าง ผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) และ (“ผู้ขาย”) ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “คุณ”, “ผู้ใช้”, “ผู้ใช้งาน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”
   • “ผู้ใช้บริการ” แบ่งได้ดังนี้
    1. ผู้ที่นำข้อมูลธุรกิจ กิจการ ร้านค้า หรือบริการ มาลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าผู้ให้ข้อมูลจะเกี่ยวข้องในฐานะ เป็นเจ้าของผู้ก่อตั้ง หุ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดกับธุรกิจ กิจการ ร้านค้า หรือบริการที่นำมาลงเผยแพร่ไว้ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าของธุรกิจ”
    2. เจ้าของผลิตภัณฑ์ (สินค้า และบริการ) หรือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการร้านค้าออนไลน์ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ค้า” หรือ “ผู้ขาย”
    3. ผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ใช้บริการ ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”
  3. สัญญาขายที่แท้จริงนั้น เป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายโดยตรง ซึ่ง guiderlist ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาการซื้อขายนั้น หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
   • guiderlist จะไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว
   • คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาขายระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อ และสิ่งอื่นที่คล้ายกัน
   • guiderlist ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้
   • guiderlist ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหา หรือข้อมูลที่จัดไว้โดยผู้ใช้
   • guiderlist ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้นจริง ๆ
  4. ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ คุณจะต้องอ่าน และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในเว็บไซต์ และที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี้
  5. การดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ
   • การคลิกปุ่ม “สมัครใช้งาน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยเฟซบุ๊ก” หรือ “สมัครใช้งานด้วยกูเกิ้ล” ซึ่งทางผู้ให้บริการมีทางเลือกที่จะให้ผู้ใช้บริการคลิกยอมรับก่อน หรือไม่ต้องก็ได้
   • การเข้าใช้บริการ ของ guiderlist ซึ่งคุณต้องยอมรับว่าทางเราจะถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
  6. guiderlist สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้ หรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา guiderlist อาจออกบริการบางอย่าง หรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว guiderlist ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วน หรือทั้งหมดของไซต์ หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด
  7. guiderlist สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์ หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
   • โดยการใช้บริการ หรือเปิดบัญชี guiderlist คุณได้ให้การยอมรับ และความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่ และ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้
   • หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ  (“นิติภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชี หรือบริการของguiderlist ทั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้ หรือสร้างในภายหลังก็ตาม
 2. ความเป็นส่วนตัว
  1. เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของคุณดีขึ้น เราได้จัดทำ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า guiderlist เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ คุณยินยอมให้ guiderlist เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
  2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับที่จะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
  3. ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ
   • (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
   • (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้
   • (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน
 3. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด
  1. guiderlist มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ของการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ guiderlist, ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งาน หรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ
  2. คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์
  3. คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่ทำสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
  4. คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตาม หรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)
  5. คุณสามารถทำลิงก์เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่า คุณต้องไม่แสดงนัยของการรับรองหรือรับประกันโดยเรา, คุณรับทราบอยู่เสมอว่า guiderlist อาจยกเลิกการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ซอฟต์แวร์
  1. ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ guiderlist สงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดเจนในที่นี้
  2. สคริปต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงไป หรือที่มีการอ้างถึงจากบริการของบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์เป็นผู้มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่การมอบให้โดย guiderlist
 5. บัญชีและความปลอดภัย
  1. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน และลงทะเบียนเป็นผู้ค้านั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (ยูสเซอร์เนม หรือ username) หรือชื่อร้านค้า และรหัสผ่านด้วยตนเอง, หากคุณเลือกใช้ชื่อที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้
  2. คุณยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม guiderlist จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใด ๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้โดยวิธีการหรือช่องทางตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  4. หากคุณมีความสงสัยว่ารหัสผ่านได้ถูกขโมย ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย
  5. คุณยอมรับ และตกลงที่จะ
   • เก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี และ guiderlist จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
   • และลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วยชื่อผู้ใช้หรืออีเมล และรหัสผ่านของคุณเอง
   • คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อออกจากระบบบัญชีแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน
   • แจ้งให้ guiderlist ทราบทันที หากมีการใช้ username/email และรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม guiderlist จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในส่วนนี้
  6. คุณตกลงและยอมรับว่า guiderlist สามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้ง หรือรับผิดชอบต่อคุณ หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของคุณ รวมถึงการลบเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณออกจากไซต์, สาเหตุการยกเลิกดังกล่าว อาจได้แก่ (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้)
   • ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆ
   • ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
   • มีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ
   • มีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อเหตุอันมิชอบ
   • มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ guiderlist
  7. การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ
  8. หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม guiderlist อาจยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  9. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีของตนได้หากแจ้งให้ guiderlist ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่เรากำหนดไว้ในเว็บไซต์ (รวมทั้งทางอีเมลที่ admin@guiderlist.com) ว่าประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว, และถึงแม้ว่าผู้ใช้จะแจ้งยกเลิกบัญชีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว คุณยังคงต้องรับผิดชอบ และรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องแจ้งให้ guiderlist ทราบหลังจากได้ดำเนินการกับธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันที และต้องดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ, ตามเงื่อนไขการให้บริการนี้  guiderlist ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้, ผูัใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดย guiderlist
 6. เงื่อนไขการใช้งาน
  1. คุณตกลงที่จะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้
   • ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
   • ฝ่าฝืน นโยบายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต้องห้าม
   • อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ฉ้อฉล ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เหยียดเชื้อชาติ หรือสีผิว
   • ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
   • ดำเนินการใด ๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน
   • เจาะระบบการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือ ทำลายระบบความปลอดภัยที่ guiderlist นำมาใช้กับบริการ และ/หรือ ข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย guiderlist
   • ดำเนินการ หรือเข้าร่วม การแทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่น
   • เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ รวมไปถึงการนำข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน มัลแวร์ หรืออื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ขึ้นมาบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งส่งผลให้เสียหายต่อระบบเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  หรือการสร้างสัญลักษณ์ของตนเองเจตนาหลอกลวงผู้อื่นว่าเป็นของระบบเว็บไซต์
   • ฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อกวนผู้อื่น
   • ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  2. คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ต่อสาธารณะ หรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว, คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางไซต์ แต่เพียงผู้เดียว,  guiderlist ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ ดังนั้นจึงไม่รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว และคุณเข้าใจว่าในการใช้เว็บไซต์ คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายเกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม guiderlist จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนไซต์
  3. คุณเข้าใจและยอมรับว่า guiderlist อาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ guiderlist และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก guiderlist มีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใด ๆ ที่ใช้งานได้บนไซต์ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้, Guiderlist และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Guiderlist มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา
   • ที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
   • ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น
   • ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก
   • ถ้าเนื้อหาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
  4. คุณรับทราบและยอมรับว่า guiderlist อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณ หากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาล หรือโดยหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจ หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ:
   • ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย
   • บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
   • ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก
   • ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ
   • ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ guiderlist ผู้ใช้งาน และ/หรือประชาชนทั่วไป
 7. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  1. การละเมิดข้อตกลง และนโยบายต่าง ๆ ของguiderlist อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมดต่อไปนี้
   • บัญชีรายชื่อถูกลบ
   • ถูกจำกัดสิทธิพิเศษของบัญชี
   • บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
   • ถูกดำเนินคดีอาญา
   • ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ วิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล
  2. หากคุณพบหรือเชื่อว่ามีผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โปรดแจ้งการละเมิดตามช่องทางที่เว็บไซต์กำหนดให้ หรือติดต่อ admin@guiderlist.com
  3. การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
   • ผู้ใช้งานไม่มีความเกี่ยวข้องกับ guiderlist ไม่ว่าในทางใด, guiderlist ไม่ใช่ตัวแทนของผู้ใช้งาน และไม่ได้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ลงรายการหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
   • หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ และคุณเชื่อสิทธิของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ admin@guiderlist.com , เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลผลข้อมูลตามที่คุณได้ส่งให้เรา และเราจะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้
 8. การสั่งซื้อและการชำระเงิน
  1. guiderlist สนับสนุนการชำระเงิน ตามวิธีต่อไปนี้
   • การโอนเงินผ่านธนาคาร (Direct Bank Transfer)
   • บัตรเครดิต/เดบิต: ดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของโอมิเซะ (Omise)
   • หักบัญชีอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิง: ดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของโอมิเซะ (Omise)
   • Alipay: ดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของโอมิเซะ (Omise)
   • PayPal: ดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของ PayPal
   • จีวอลเล็ท (G Wallet): เงินคงเหลือ หรือเงินคืนของผู้ใช้
  2. ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
  3. guiderlist ไม่รับผิดชอบ และจะไม่ยอมรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้อ อันเกิดจากข้อมูลการจัดส่ง และ/หรือ ข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อให้ไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้รับยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว
  4. ในกรณีที่ guiderlist ต้องชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารนั้น ผู้ใช้บริการ จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่ guiderlist เพื่อรับการชำระเงิน เช่นการขายผลิตภัณฑ์ หรือการคืนเงินจาก guiderlist และรวมถึงการชำระเงินด้วยวิธีการอื่น ๆ ผู้ใช้บริการก็จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีรับเงินปลายทางแก่ guiderlist เช่นกัน
 9. การคุ้มครองผู้ซื้อ
  1. เพื่อเป็นการปกป้องความเสี่ยงจากการรับผิด guiderlist จะเก็บเงินที่ชำระค่าผลิตภัณฑ์จากผู้ซื้อไว้ในบัญชีคุ้มครองผู้ซื้อซึ่งเป็นบัญชีแยกต่างหาก โดยจะไม่นำเงินของผู้ซื้อไปใช้ทำกิจกรรมใด ๆ
  2. หลังจากผู้ซื้อทำการชำระเงินที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว guiderlist จะเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์นั้นไว้ จนกระทั่ง:
   • ผู้ซื้อส่งคำยืนยันมายัง guiderlist ว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จากนั้น guiderlist จึงจะโอนเงินค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย
   • ระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อสิ้นสุดลง, guiderlist จะทำการโอนเงินให้แก่ผู้ขายต่อไป
   • สำหรับกรณีมีการยื่นเรื่องขอคืนสินค้า และ/หรือการขอคืนเงินของผู้ซื้อสำเร็จแล้วนั้น guiderlist จะคืนเงินแก่ผู้ซื้อ โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงิน
   • สำหรับกรณีอื่น ๆ ที่guiderlist พิจารณาอย่างสมเหตุผลแล้วว่าการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่ guiderlist จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการนี้
    guiderlist เสนอให้ผู้ซื้อชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางที่จัดไว้ให้ ไปยังบัญชีของ guiderlist เท่านั้น, การดำเนินการชำระเงินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรง หรือการดำเนินการแบบออฟไลน์ใด ๆ หรือ การชำระเงินด้วยวิธีอื่นที่นอกเหนือจากที่ guiderlistจัดให้ แล้วนั้นจะไม่ครอบคลุมเงื่อนไขของการคุ้มครองผู้ซื้อ
  3. การชำระเงินผ่านช่องทางที่ guiderlist กำหนดไว้นั้น จะถูกเก็บไว้ในบัญชีคุ้มครองผู้ซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ) โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ, ผู้ซื้อสามารถขอขยายระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อได้ โดยให้เป็นไปตามนโยบายการคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน ทั้งนี้การขอขยายระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ guiderlistแต่เพียงผู้เดียวว่ามีความจำเป็นหรือไม่เพียงใด
  4. guiderlist อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้ซื้อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดบัญชีธนาคาร และ/หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการตรวจสอบที่จำเป็นโดยผู้ให้บริการดำเนินการชำระเงิน และผู้ให้บริการขนส่งภายนอก ซึ่งผู้ขาย/ผู้ซื้อยินยอมให้ guiderlist ใช้หรือให้บุคคลภายนอกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไซต์ของผู้ขาย/ผู้ซื้อ นอกจากนี้ผู้ขาย/ผู้ซื้ออนุญาตให้ guiderlist ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ซื้อเพื่อทำการซักถามสิ่งที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของผู้ขาย/ผู้ซื้อกับหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ธนาคารของผู้ขาย/ผู้ซื้อ, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ guiderlist ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว
  5. การคุ้มครองผู้ซื้อ ไม่ได้จัดทำมาเพื่อช่วยผู้ซื้อ หรือผู้ขายให้ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายยังคงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว, guiderlist ไม่ต้องรับผิดในกรณีดังกล่าว และการคุ้มครองผู้ซื้อไม่ถือเป็นการรับประกันผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
  6. ผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับการตัดสินใจของ guiderlist ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ซื้อ, การตัดสินของ guiderlist ถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านไซต์ หรือตามช่องทางที่ไซต์ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองผู้ซื้อจาก guiderlist
  8. ผู้ซื้อต้องเก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินไว้จนกว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้น และผู้ซื้อมีหน้าที่จัดส่งหลักฐานการชำระเงินให้ Guiderlist เมื่อมีการร้องขอ
 10. ระบบกระเป๋าจีวอลเล็ท (G Wallet)
  1. หลังการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานจะมีกระเป๋าจีวอลเล็ทไว้เพื่อรองรับเงินคืนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสำหรับใช้รับเงินโอนของผู้ใช้งานเองไว้เพื่อเตรียมซื้อผลิตภัณฑ์ในระบบจอง หรือระบบอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ไม่ต้องการเสียโอกาสจากระยะเวลาการดำเนินการของกระบวนการโอนเงินชำระค่าผลิตภัณฑ์
  2. ผู้ใช้งานสามารถขอคืนเงินที่มีอยู่ในจีวอลเล็ทได้ทุกวัน และ guiderlist จะโอนคืนให้ผู้ใช้ ภายใน24ชม. ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
   • ผู้ใช้จะขอคืนเงินในจีวอลเล็ทได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีการโอนเงินเติมเข้ามาในจีวอลเล็ทเท่านั้น, กรณีที่ได้รับส่วนลด หรือเงินคืน จะไม่สามารถขอถอนคืนได้
   • guiderlist จะโอนเงินคืนให้ผู้ใช้ตามช่องทางเดิมที่ผู้ใช้ได้เติมเงินเข้ามาในจีวอลเล็ท และบัญชีรับเงินคืนจะต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่โอนเงินเติมจีวอลเล็ทเท่านั้น, ยกเว้น สำหรับกรณีการเติมจีวอลเล็ทด้วยการฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านเคาน์เตอร์เซเว่นอีเลเว่น ผู้ใช้จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนประกอบการขอคืน ตามข้อกำหนดของการส่งหลักฐานประกอบการทำรายการที่สมบูรณ์ของguiderlist
 11. ระบบรางวัล และการส่งเสริมการขาย
  1. ผู้ซื้ออาจได้พอยท์ (“พอยท์” หรือ “point”) หรือคูปอง (“คูปอง” หรือ “coupon”) หรือเงินคืน (“เงินคืน” หรือ” แคชแบค” หรือ “cashback”) โดยการซื้อผลิตภัณฑ์บนไซต์ หรือผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ guiderlist ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว (เฉพาะกิจกรรมที่มีสิทธิ์) ซึ่ง guiderlist จะเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนลดหรือเงินคืนแต่เพียงผู้เดียว
  2. ธุรกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นบนไซต์ตามข้อกำหนดนั้น จะไม่มีสิทธิ์ในระบบรางวัล
  3. หากคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนพอยท์ หรือเงินคืน หรือคูปองที่ได้รับเป็นรางวัลจากการร่วมทำกิจกรรม คุณจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับรางวัล และเราอาจขอให้คุณส่งหลักฐานประกอบการดำเนินการเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องนั้น
  4. guiderlist ไม่รับประกัน และไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากระบบรางวัลและการส่งเสริมการขาย, คุณมีหน้าที่ต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเกี่ยวกับการรับรางวัลจากguiderlist นั้นมีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่อย่างไร
  5. guiderlist ขอสงวนสิทธิ์ใน
   • การยกเลิกระบบการให้รางวัลและการส่งเสริมการขายได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
   • ยกเลิก หรือระงับสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบรางวัล และการส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึงการได้รับ และแลกใช้สิทธิ์ที่ได้เหล่านั้น ตามดุลยพินิจของ guiderlist แต่เพียงผู้เดียว
 12. การจัดส่ง
  1. guiderlist จะแจ้งให้ผู้ขายทราบ เมื่อ guiderlist ได้รับเงินค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อแล้ว หลังจากนั้นผู้ขายควรดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการส่ง เช่น บริษัทผู้จัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ซื้อทางเว็บไซต์
  2. ผู้ขายจะต้องพยายามทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อภายในระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อของ guiderlist
  3. ผู้ซื้อเข้าใจว่าผู้ขายรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ซึ่งผู้ขายอาจจะได้รับความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับการจัดส่งสินค้าที่ซื้อ ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อเสียหาย สูญหาย หรือไม่สามารถส่งมอบให้กับผู้ซื้อได้ในระหว่างการจัดส่ง ผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับว่า guiderlist จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว และผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อจะดำเนินการติดต่อผู้ให้บริการขนส่งเพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าวเอง
  4. ผู้ใช้เข้าใจว่าธุรกรรมนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ผู้ขายควรทำความเข้าใจกับข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กำหนด ผู้ใช้ทราบว่า guiderlist ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายในเรื่องนี้ และยอมรับว่าผู้ขายจะรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าของผู้ขายไปยังประเทศปลายทางที่กำหนดเอง
 13. การยกเลิก การคืนสินค้า และการคืนเงิน
  1. ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อเท่านั้น
  2. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ โดยเป็นไปตามนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ guiderlist
  3. guiderlist สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมบนไซต์ และผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยาแก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินค่าซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไปตามนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อ
  4. กรณีผู้ขายส่งสินค้าถึงที่อยู่ผู้ซื้อแล้ว โดยมีหลักฐานอ้างอิง แต่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า ทำให้สินค้าถูกส่งกลับไปยังผู้ขาย กรณีนี้ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง และผู้ซื้อขอคืนเงินได้โดยจะถูกหักค่าขนส่งตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ หรือกรณีสินค้าส่งฟรี ผู้ซื้อก็ยังคงต้องรับผิดชอบค่าขนส่งตามที่ผู้ขายได้ชำระให้ผู้บริการขนส่งตามจริง
 14. ความรับผิดชอบของผู้ขาย
  1. ผู้ขายควรจัดการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อัปเดตอยู่เสมอ เช่น ราคา, รายละเอียดสินค้า, จำนวนสินค้าคงคลัง, ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขาย ได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด
  2. ราคาสินค้าจะกำหนดโดยผู้ขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง ซึ่งราคาสินค้า, ค่าจัดส่ง, ค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, หรืออาจมีค่าอื่น ๆ นั้น จะรวมอยู่ในจำนวนเงินทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อเพิ่มเติมและแยกต่างหาก
  3. ผู้ขายยอมรับว่า guiderlist อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในนามของผู้ขาย ตามดุลยพินิจของตัวเอง เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรม ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็นราคาที่ได้มีการปรับตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวแล้ว
  4. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้โดยผู้ขาย guiderlist อาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัล และไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ (ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ) ที่ดำเนินการโดย guiderlist
  5. ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อมีการร้องขอจากผู้ซื้อ
  6. ผู้ขายทราบและยอมรับว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขายและ guiderlist ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมาย หรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย ผู้ขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  7. ผู้ขายรับทราบและยอมรับว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายใด ๆ ของ guiderlist จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้
 15. ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการ
  1. guiderlist แบ่งรูปแบบการให้บริการ และการคิดค่าบริการ ดังต่อไปนี้
   • บริการพื้นที่โฆษณา: บริการระบบและพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจร้านค้า เพื่อการโปรโมท โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้นั้น เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานใด ๆ
   • บริการร้านค้าออนไลน์: บริการระบบและพื้นที่เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์ และการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ทั้งหมดนี้นั้น เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้งานใด ๆ
   • บริการเสริม คือ ระบบการทำงานพิเศษในเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ หรือบริการอื่น ๆ ที่guiderlist กำหนดไว้ ซึ่งจะมีคิดค่าบริการเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น วัน เดือน หรือปี หากหมดอายุการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องต่ออายุจึงจะสามารถใช้งานบริการเสริมได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้บริการเสริมที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้หรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลกับการให้บริการพื้นที่โฆษณาธุรกิจร้านค้า ตามข้อ1 และบริการร้านค้าออนไลน์ ตามข้อ2 แต่อย่างใด
  2. guiderlist อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ โดยอาจปรับอัตราค่าบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือลดลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  3. ในกรณีที่มีการปรับลดราคาค่าบริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการที่ใช้ก่อนหน้าที่จะมีการปรับลดค่าบริการ และให้ผู้ใช้บริการชำระเงินตามอัตราค่าบริการใหม่เมื่อทำการต่ออายุ
  4. ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มราคาค่าบริการ ให้มีผลกับผู้ใช้บริการใหม่ ส่วนผู้ใช้บริการเก่าให้สิทธิ์ใช้อัตราค่าบริการเดิมในการต่ออายุ ซึ่งสิทธิ์การใช้อัตราเดิมจะมีผลกับผู้ใช้บริการที่ยังไม่หมดอายุการใช้บริการเท่านั้น เว้นแต่จะมีการแจ้งล่วงหน้าไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้เริ่มนับการใช้บริการตั้งแต่วันที่มีการชำระค่าบริการ
 16. ข้อพิพาท
  1. guiderlist ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสื่อสารกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก guiderlist เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และค้าขาย, ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม
  2. ผู้ใช้ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ สามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง guiderlist เพื่อให้ช่วยยุติปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม, เมื่อguiderlistได้รับการร้องขอให้ยุติปัญหา เราจะใช้ดุลยพินิจเพื่อช่วยยุติปัญหาแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่มีความรับผิดอย่างสิ้นเชิงต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย, การดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ยุติข้อพิพาทระหว่างกันนั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า และนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ
  3. เพื่อความชัดเจนสำหรับการยุติข้อพิพาทนั้น ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อเท่านั้น, สำหรับผู้ซื้อที่ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการซื้อผลิตภัณฑ์ควรติดต่อเจรจากับผู้ขายโดยตรง
 17. ความคิดเห็น
  1. guiderlist ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เราได้ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
  2. สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์
  3. ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน
  4. ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง
  5. ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย
 18. ขอบเขตความรับผิดชอบ และการปฏิเสธความรับผิดชอบ
  1. บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย Guiderlist ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ Guiderlist ไม่รับประกันว่า บริการของไซต์นี้ หรือการทำงานของเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใด ๆ
  2. ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของ guidelist ดังนี้
   • Guiderlist มีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ของผู้ขายแต่อย่างใด
   • ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายนำมาจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ให้ถือว่าผู้ขายเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลนั้น ๆ และผู้ขายได้เข้าใจกฎข้อบังคับของเราเป็นอย่างดีแล้ว
   • หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อguiderlist และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
   • Guiderlist จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง หรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา และguiderlistได้ทำระบบยืนยันตัวของผู้ขายด้วยทะเบียนการค้า หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยราชการเป็นการแสดงระดับความน่าเชื่อถือของร้านค้าได้ส่วนหนึ่ง และยังมีระดับคะแนน หรือ รีวิวที่ให้โดยผู้ใช้บริการอื่น เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงไว้ที่หน้าร้านค้า
   • Guiderlist ไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของ Guiderlist
   • Guiderlist จะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน เมื่อเราเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และเราจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้กับ guiderlist แล้วเท่านั้น
 19. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด
  1. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม guiderlist จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือความรับผิดอื่น ๆ) หรือประเด็นฟ้องร้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด เช่น
   • (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรู้ยอดรายได้ที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือ
   • ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือบริการนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า guiderlist จะได้รับแจ้งความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
  2. คุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมี เกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใด ๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้บริการ
  3. ถ้าเกิดกรณีโดยไม่คำนึงถึงความในส่วนก่อนหน้า guiderlist ถูกศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ จะจำกัดอยู่ที่น้อยกว่าสิ่งต่อไปนี้
   1. (ก) จำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่คุณตาม นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ และ
   2. (ข) 2,500บาท (สองพันห้าร้อยบาท)
 20. ข้อตกลงในการสำรองข้อมูล
  • ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ อันเป็นเหตุสุดวิสัย ถึงแม้ผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการนำข้อมูลกลับคืนมา
 21. ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
  1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการให้ตามสัดส่วนการใช้งานที่สมควรเท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้น ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
  2. กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 22. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก
  • ลิงก์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งไซต์ จะให้คุณสามารถออกจากไซต์นี้ได้ ลิงก์เหล่านี้จัดไว้ให้ตามมารยาทเท่านั้น และไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ guiderlist ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง guiderlist ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตไซต์ดังกล่าว guiderlist จัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือการเชื่อมโยงอย่างชัดแจ้ง การรับรอง หรือการเป็นผู้สนับสนุนโดย guiderlist ถึงไซต์ที่ลิงก์ไปใด ๆ และ/หรือเนื้อหาในไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น
 23. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ
  1. การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและ/หรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานด้านล่างแก่ guiderlist คุณยังรับทราบและยอมรับต่อไปว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนไซต์ หรือผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณมอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิ์ต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ guiderlist และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้งาน คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์ต่อ เผยแพร่ แสดงแก่สาธารณะ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าว ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขาย และแจกจ่ายต่อส่วนต่าง ๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณได้ตกลงที่จะสละสิทธิทางกฎหมาย (และสิทธิที่คล้ายกันในส่วนต่าง ๆ ทั่วโลก) ในเรื่องดังกล่าว คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งเข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่าง ๆ และถูกเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค
  2. ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ หรือส่งต่อมายัง guiderlist ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ไม่ถือว่าเป็นความลับต่อ guiderlist และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย guiderlist โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่ guiderlist คุณรับทราบและยอมรับว่า guiderlist และ/หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟซ ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่น ตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่ส่งเข้ามาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้มอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิ์ต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ Guiderlist และผู้รับช่วงต่อ ในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์ แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาดังกล่าว ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่าง ๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางตามกฎหมายใด ๆ (และงานอนุพันธ์จากบริการ) ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะ หรือผ่านทางบริการ
 24. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการ และลิงก์ภายนอก
  1. ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น guiderlist จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตาม หรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมาย และข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่กำหนดให้ guiderlist ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ
  2. นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดย guiderlist แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้ guiderlist ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณยอมรับว่า guiderlist จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือวิดเจ็ตใด ๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า guiderlist อาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชันบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 25. การรับรองและการรับประกันของคุณ
  • คุณรับรอง และรับประกันว่า:
   1. คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
   2. คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมาย และตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และ นโยบายข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
 26. การชดใช้ค่าเสียหาย
  • คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และทำให้ guiderlist เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น ๆ และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่น ๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ (ข) การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ guiderlist (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ง) การใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (จ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก
 27. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ guiderlist หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขั้นตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทย และภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
 28. บทบัญญัติทั่วไป
  1. guiderlist อาจแก้ไข ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้, การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
  2. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ ระหว่างคุณและ guiderlist และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่าย หรือหนี้สินในนามของguiderlist
  3. หากมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่ admin@guiderlsitc.om

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 22 เม.ย. 2561 – 14:09